വളർത്തുക 267, 1191, 1192 He is false by nature that has a black head and a red beard, 2060. He is rich that is satisfied, 330. 2259 മേലൊട്ടുപോയ മഴുവിനു ഒരു കൊച്ചുവള്ളവും തീർന്നു- മൂക്കു 185, 294, 1123, 1458, 2332 മുത്തു 1505, 2171, 2360 തേവിയാൻ കടിച്ചാലും അന്തിക്കത്തെ ചോറുമുട്ടും-, 1568. avaricious. 2082, 2398 1333, 1461, 1747,1762, Cf. 414 Like a dog in the manger, you will not eat yourself nor let the horse eat, 1300. തൂക്കുക 194 239. He who sows brambles, must not go bare-foot . 307. പൊട്ടൻ 674, 1133, 1793 481 ഉണ്ടു മുഷിഞ്ഞവനൊടു ഉരുളയും കണ്ടു മുഷിഞ്ഞവനൊടു കടവും വാങ്ങണം-, 482 ഉണ്ടെങ്കിലോണം പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി-, 483 ഉണ്ണാതെ ഏതുവീട്ടിലുംപോകാം,ഉടുക്കാതെ ഒരു വീട്ടിലും വയ്യാ-, 484 ഉണ്ണിയെക്കണ്ടാൽ ഉരിലെ പഞ്ചം(പഞ്ഞം)അറിയാം-, 485 ഉണ്ണുമ്പോൾ ഓശാരവും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആചാരവും ഇല്ല-, 486 ഉണ്ണുമ്പോൾ കൊതിച്ചെങ്കിലെ ഉരുള കിട്ടു-, 487 ഉണ്മാൻ ഇല്ലാഞ്ഞാൽ വിത്തുകുത്തി ഉണ്ണുക; ഉടുപ്പാൻ ഇല്ലാഞ്ഞാൽ പട്ടുടുക്ക-, 488 ഉണ്മാൻ കൊടുത്താൽ അമ്മാച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മാച്ചൻ-, 490 ഉത്തമനു ഊശാന്താടി.മൂഢനു കാടും പടർപ്പും-, 495 ഉത്രാടം ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അച്ചിമാർക്കൊക്കെ വെപ്രാളം-, 470 Cf. തൊണ്ടു 618 2081 മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടെക്കൽ കാണാം- 485. തണങ്ങു 1447 668 Trust in God and keep your powder dry, 1873. Scandal has wings, (2) A false report rides post. 418 Like the dog in the manger, he will neither do, nor let do, 1034. 247. 1031 കുത്തും തല്ലും ചെണ്ടക്കും അപ്പവും ചോറും മാരയാനും. 2039 Cf. He that would reap well must sow well, (2) As you sow, you shall reap. 1409. 2241 Cf. പായ് 477, 527, 1961, 2376 വളിഞ്ചിയൻ 696 Give him in inch and he will take an ell. 116. A gift with the kind countenance, is a double gift, 90, 1200. 245. കാവു 704 A thistle is a fat salad for an ass's mouth. 23 അച്ചി=Mother, Cf. മുതല 1396, 2202, 2433 2382 വിശ്വാസവും അടയാളക്കെട്ടും കൂടെ എന്തിനു- പഴന്തുണി 1219 മൂക്കുത്തി 2230, മൂടു 411, 1439 പ്രസവവേദന 982 1035 Cf. 1081 കുശവനു പലനാളത്തെ വേല വടിക്കാരന് ഒരു നാഴികത്തെ വേല. കാഞ്ഞിരം 1916 ആനക്കിടാവു 234,288, As soon as you have drunk, you turn your back upon the spring, 705 ഒരുമേലാൻ(മാളൊരു)ചത്താൽ അതുകുറച്ചു വഴിമാറിയാൽമതി-, 706 ഒരുമോഹങ്കൊണ്ടങ്ങൊട്ടു ചാടിയാൽ പല മോഹങ്കൊണ്ടിങ്ങൊട്ടുപോരാം-, 707 ഒരുവാതിൽ അടെക്കുംപൊൾ മറ്റൊന്നു തുറക്കും-, 708 ഒരുവിദ്യപഠിക്കിലും വിഷവിദ്യപഠിക്കണം, വിഷവിദ്യപഠിക്കിലും വിഷമിച്ചു പഠിക്കണം-, 709 ഒരുവീട്ടിൽനിന്നു ഒരുവീട്ടിൽമാറിയാൽ ആറുമാസത്തെപഞ്ഞം-, 710 ഒരുവീട്ടിൽ രണ്ടുപെണ്ണം ഒരുകൂട്ടിൽ രണ്ടുനരിയും ഒരുപോലെ-, 717 ഒറ്റാലിൽ കിടന്നതുംപോയി ,കിഴക്കുനിന്നു വന്നതും പോയി-, 718 ഒറ്റാലിൽ വീണതതുമില്ല,കോർമ്പലെൽ കോർത്തതുമില്ല-, 719 ഒറ്റെക്കു ഉലക്ക,കാക്കാൻ പോയൊൻ കൂക്കട്ടെ. Though the wolf may lose his teeth, he never loses his inclinations. He dies like a beast who has done no good while he lived, 329. 15 അങ്ങാടിയിലാനവന്നതുപോലെ ആവലാധി 516, 2385 വിഷുവിൽ പിന്നെ വേനൽ ഇല്ല-. Grasp all and lose all. 2282 രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടും രാമനുസീത ആർ എന്നു ചോദിക്കും 727 You must spoil before you spin, 263. ആവണക്കു 224,2135, He that will not sail till all dangers are over, will never put to sea. കൊമ്പൻ എന്നുചൊല്ലി പിടിക്കുമ്പൊഴെക്കു ചെവിയൻ-, 1182. Death is deaf and hears no denial, 1389. 176 Burn not your house to fright away the mice,614. കിളി 1108 ധാന്യം 2388 Necessity is the mother of invention, 180, 181. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) 86 A whip for a fool and a rod for a school,are always in good season,36,1552. 2232 Cf. Great ships require deep waters, 355. 1579 തോറ്റപുറത്തു പടയില്ല-, 1580 ദർഭെ, കുശെ, ഞാങ്ങണ, മുട്ടിയപക്ഷംവയ്ക്കൊലെ- 1017 കുടി=Drunkenness, Cf. കൈക്കിലകൂടാതെ വാങ്ങിയേക്കുന്നുണ്ടു-, 1136. 2071 ഭേകം മുഴങ്ങിയാൽ ഇടിയായിവരുമൊ - Definitions from Webster's American Dictionary of the English Language, 1828. the Malayalam proverb appears to be a translation. 106. 462. 86 Cf. 463. He that lives upon hopes, will die fasting (2) Beware of a too sanguine dependence upon future expectations. 2508 Cf. 1441 Cf. നായ് 151, 240, 245, 292, 365. Punishment is lame but it comes, (2) God moves with leaden feet 2284 രാവു വീണ കുഴിയിൽ പകൽ വീഴുമൊ? Where there is a will, there is a way, (2) To him that wills the way is seldom wanting, (3) Nothing is impossible to a willing mind. 636 They are not all saints that use holy water, 2176. 125. 2494 Cf. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Misfortunes never ccome single. 1589 ദുർബലനു രാജാബലം, ബാലർക്കു കരച്ചൽ ബലം- 659 Tomorrow comes never, 1693, 1694. 142. പൊന്നാരം = Flattery. A burnt child dreads the fire, 83, 924, 1195, 1522. 1729 നീറാലി = A room for cooking, for beggars &c. [ 94 ] 1735 നെടിയതു വെട്ടുമ്പൊൾ കുറിയതു വെട്ടണം-, 1741 നെയ്യപ്പംതിന്നാൽ രണ്ടുണ്ടുകാര്യം, മീടുംമിനുങ്ങും വയറും നിറയും-, 1743 നെൽക്കൊറിയനു മക്കൾപിറന്നാൽ മക്കടമക്കളും നെൽക്കൊറിയർ-, 1745 നെല്ലരികൊടുത്തു പുല്ലരികിട്ടിയതു നമ്മുടെ കാലദോഷം-, 1747 നെല്ലിൽ തുരുമ്പില്ലെന്നും പണത്തിൽ കള്ളൻഇല്ലെന്നും വരുമോ-, 1748 നെല്ല പൊലുവിനു കൊടുത്തെടത്തുനിന്നു അരി വായ്പവാങ്ങല്ല-, 1749 നേടി ഉണ്മാൻപോയ കൂത്തിച്ചി കണ്ണാടിവിറ്റു-, 1751 നേന്ത്രവാഴനട്ടു കലപ്പിപ്പാനും ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നു പുലർത്തുവാനും ഒരുപോലെ അസാദ്ധ്യമെടാ-, 1752 നേരിൽചേർന്ന കള്ളവും മോരിൽ ചേർന്ന വെള്ളവും-, 1738 നെന്മേനി=ശിരീഷം, A flower. 215. തുണ്ടം 2416 If you trust before you try, you repent before you die, 1448. 304. I not well how the world wags, he is most loved that hath most bags, 1809. 1586 Cf. A scalded dog fears cold water. 2209 Cf. തിരുൾ 2460 470. A diamond is valuable, though it lie on a dung-hill, 2158, 2160. He declares himself guilty who justifies himself before accusation, 591. 76 A small spark makes a great fire,1529. ഞാനും മുതലേച്ചനുംകൂടി കാളയെപിടിച്ചെന്നു തവള-. 6 അകലെ പോന്നവനെ അരികെവിളിച്ചാൽ അരക്കാത്തുട്ടുചേതം (അരക്കാശുനഷ്ടം)- 101. നീളം 258, 355 [ 33 ] 410 ഇരുന്നുണ്ണരുത് കിടന്നുറങ്ങരുത്-, 412 ഇരുന്നിടത്തുനിന്നെഴുന്നേറ്റില്ല എങ്കിൽ രണ്ടും അറികയില്ല-, 413 ഇരുമുറിപ്പത്തായത്തിൽ ഒരുമുറിവിത്തെന്റെത്-, 414 ഇരുവാച്ചിയുടെ സൗരഭ്യം പീനാറിക്ക് വരുമൊ-, 416 ഇറച്ചിക്ക്പോയോൻ വിറച്ചിട്ട്‌ചത്ത്‌. 327. 2285 രേവതി ഇരന്നു തിന്നും 46 മുട്ടൻ വെട്ടുക= To split a hard log of wood. താരം 1261 saves nine. തൊലി 13,14 301. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Ashorn was not present. 783 കടുനം = Tiger, നരി; കാപ്പിടം=for rearing. 2086 മങ്ങലിക്കു പൂളുവെക്കുന്നതുപോലെ-, 2070 ബെറുമ=Gimlet. 217. 1025 കുണ്ടിൽകിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിതവളക്ക് കുന്നിനുമീതെ പറക്കാൻ മോഹം. പാമ്പു 362, 364, 385, 1005, 1147, 1160, Cf. 2290 ലോകം പാഴായാൽ നാകം പാഴാമൊ- 208. Deep rivers move in silence, shallow brooks are noisy, 129, 1708. തൂറ്റുക 963 New brooms sweep clean, 1946. പല്ലക്ക് 300,622 കൊക്കിനുവെച്ചതു ചക്കിക്കു- (ചക്കക്കു)-. മോർപ്പാള 1526 Visual) is a 2013 Indian Malayalam-language thriller film written and directed by Jeethu Joseph.It stars Mohanlal and Meena in the lead roles and features Ansiba Hassan, Esther Anil, Kalabhavan Shajon, Asha Sarath, Siddique, Roshan Basheer and Neeraj Madhav in supporting roles. An old dog will learn no new tricks, (2) Youth is the season for improvement. 1085. Learn more. തേമ്പി 746 2073 ഭോഷനോർത്തു ആമയാണെന്നു - 436 Many a little makes a mickle, 276, 1859. A gift with a kind countenance is a double gift, (2) He gives twice who gives in a trice, (3) He loseth his thanks who promiseth and delayeth. ചെമ്പരത്തിപ്പൂ 1268 പറയൻ 1294,1777,1797. വാടി 813, 2005 മരണം 135, 246, 853, 1582, 1629 പശുക്കിടാവ് 119 തേങ്ങാ ചോരുന്നതു കാണുകയില്ല, എള്ളു ചോരുന്നതുകാണും-, 1558. Bitter pills may have blessed effects. പെങ്ങൾ 116, 118, 1409, 1981 What you can't get is just what suits you, (2) Farfetched and dear bought is good fo ladies, 995 Cf. ഉള്ളതു 545 Cf. 493. 2321 Cf. 1145. 2057aബുദ്ധിയുള്ളവനോടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മതി- 315. 421 Lilies are whitest in the blackmoor's hand, 873. 1058 കുരുടന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കിയാൽ ഫലമെന്ത്. [ 140 ] നേർച്ച 2495 പാൽക്കലം 2140 A wild goose never laid a tame egg, 120 അമ്മായി= Mother-in-law Cf. Cf. അട്ടയ്ക്ക് കണ്ണുകൊടുത്താൽ ഉറിയിൽ കലംവെച്ചുകൂടാ-, 52. A closed mouth catcheth no files. മീറു 1523 മൂപ്പു 1310, 2333 ഭാഗ്യം 872, 1587 മണപ്പാട 1114 Habit is second nature. 1583 ദാനംകിട്ടിയ പശുവിന്റെവായിൽ പല്ലുണ്ടൊഎന്നു നോക്കരുതു- രാവു 1055,1770 1025 Cf. കൂരൻ 10 Every potter praises his own poT, and more if it മലയൻ 1054 തുള്ളിച്ചി 891 കണ്ടി 951 കുരുന്നു 87 621 ചെല്ലാടം=Obedience Cf. പൂട 213, 291, 1964 കളം 877 പഴഞ്ചോറ് 1881 The cost often spoils the relish, (2) The game is not worth the, 1340. പൊട്ടു 2030 1553. 373. 253. 256 Fear not the loss of the bell more than the loss of the steeple, 250. 196 Cf. Naething to be done in haste but gripping o'fleas, 1603. 651 To carry coals to Newcastle, 1187. [ 34 ] 433 ഇഷ്ടംമുറിഞ്ഞാൽ ഒട്ടാൻപ്രയാസം-, 438 ഇളതെന്തല കഴിയാട്ടയാക്കരുതു(ഇളന്തലയാമൊ കുഴിനാടു)-, 439 ഇളനാ കുടിയറികയില്ല, ഇളയപോത്തു വെട്ടറികയില്ല-, 441 ഇളമ്പക്കത്തോട്ടത്തിൽ നായ്ക്കയറിയതുപോലെ -, 443 ഇളിച്ചുപുളിച്ചു പുളിശ്ശേരി കുടിച്ചുപോയി-. 581 The biter is sometimes bit, 1494, 1496. പൊൻകുഞ്ഞു 923 All commend patience but none can endure to suffer, 160. [ 91 ] 1665 നായിന്റെവാൽ ഓടക്കുഴലിലിട്ടുവലിച്ചാലും നേരെയാകയില്ല-, 1666 നായിപത്തുപെറ്റിട്ടുംഫലമില്ല, പശു ഒന്നുപോറ്റാലുംമതി-, 1670 നായ്ക്കാഷ്ടത്തിനുണ്ടൊ ഇളന്തലയും മുതുതലയും-, 1672 നായ്ക്കാഷ്ടത്തിനു മേൽകാഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നായ്ക്കാഷ്ടവും, 1675 നായ്ക്കു മീശവളർന്നാലുണ്ടൊ അമ്പട്ടനുകാര്യം-, 1676 നായ്ക്കൊരുവേലയുമില്ല, നിന്നുപെടുപ്പാൻ നേരവുമില്ല-, 1677 നായ്ക്കോലം കെട്ടിയാൽപിന്നെ കരക്കെല്ലുള്ളു-, 1678 നായ്ക്കണ (ഞാങ്ങണ) എങ്കിലും നാലുകൂട്ടികെട്ടിയാൽ ബലംതന്നെ-, 1680 നാരും കോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകാശത്തോളം വെച്ചുകെട്ടരുതൊ-, 1682 നാറിയോനെപേറിയാൽ (ചുമന്നാൽ) പേറിയോനെ (ചുമന്നോനെ) നാറും-, 1658 Cf. [ 38 ] 515 ഉരൽകീഴിൽ ഇരുന്നാൽ കുത്തുകൊള്ളും-, 516 ഉരൽചെന്നു മദ്ദളത്തോടു അന്യായം(ആവലാധി), 517 ഉരിനെല്ലുള്ളവനും ഓരേർ പോത്തുള്ളവനും ഒപ്പം തിളച്ചാലോ-, 518 ഉരിനെല്ലൂരാൻ പോയിട്ടു പത്തുപറ നെല്ലു പന്നി തിന്നു-, 519 ഉരിയ കൊടുത്തു ഊപ്പ വാങ്ങിക്കു(കൊള്ളു)ന്നതിനേക്കാൾ നാഴി കൊടുത്തു, 520 ഉരുട്ടിനും പിരട്ടിനും ഒടുക്കം ചിരട്ട-, 524 ഉരുളെക്കു ഉപ്പെരി കൊടുക്കുന്നപ്രകാരം-, 529 ഉറങ്ങുന്ന കുറുക്കൻ കോഴിയെ പിടിക്കയില്ല-, 530 ഉറങ്ങും സിംഹവക്ത്രത്തിൽ ഇറങ്ങുമൊ വാരണം-, 520 ഉരുട്ടു= Fraud; പിരട്ട= Deceit, Cf. പനി 655, 789 233 Of. പ്രത്യയം (Suffix) 1592 ദൂരംവിട്ടാൽ ഖേദംവിട്ടു-, 1570 കൂറ്റാൻ= Friend. 50 A lazy sheep thinks its wool heavy,1380 He that tells all he knows will also tell what he does not know, 78. പീടിക 903 ആറമ്മുള 2419, 1766, 1769, 1771, 1759, 1986, വഴുതിനങ്ങാ 1334 696 When the cat is away, the mice will play, 19, 1698,1699. എഴുപതു 172, ഏകാദശി 407, 1958 The full belly does not believe in hunger, (2)He that is warm thinks all are so, (3)Little knows the fat sow what the lean one means. ഭിക്ഷ 1250 തായ് 1725 പഠിപ്പിക്ക 62 A bad Jack may have as bad a Jill. Refers to a custom when adopted girls leave their, 125 Cf. നിർമൂലം 1992 637 They had thought to have put others into a sleeve and they are put in themselves,1494, 1496. [ 125 ] 2410 വെച്ചാൽ കുടുമ, ചിരച്ചാൽ മൊട്ട-, 2413 വെടിമരുന്നും തീയും ഒന്നിച്ചുവെച്ചിരുന്നാലൊ-, 2414 വെട്ടാൻ വരുന്നപോത്തിനോടു വേദം ഓതിയാലൊ-, 2417 വെണ്ണവെച്ചുങ്കൊണ്ടു നെയ്ക്കലയുന്നതെന്തിനു-, 2418 വെണ്ണീറ്റിൽകിടന്ന നായെ (പട്ടിയെ) പോലെ-, 2419 വെണ്മണിവെറ്റില, ആറമ്മുള അടക്കാ, മാവേലിക്കരചുണ്ണാമ്പു, യായ്പാണം (ചാപ്പാണം) പുകയില-, 2420 വെന്തതിന്റെ പുറത്തു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാലോ-, 2421 വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ കുടിച്ചുചാകുവാൻ ഇണ്ടംതുരുത്തി നായരുടെ ചീട്ടുവേണമൊ-, 2422 വെരുകിൻപൃഷ്ടവും നായിൻപൃഷ്ടവും ഒരുപോലെയൊ-, 2425 വെറ്റിലക്കൊടി ഇട്ടവനു വിരുന്നുപൊയ്കൂടാ-, 2426 വെറ്റിലയുടെ മൂക്കരുതു, അടക്കയുടെ തരങ്ങരുതു, പുകയിലയുടെ പൊടിയരുതു, നൂറേറരുത്-, 2427 വെറ്റിലെക്കെടങ്ങാത അടക്കയില്ല, ആണിന്നടങ്ങാത പെണ്ണില്ല-, 2428 വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ തല പഴക്കത്തിനുപോരാ-, 2431 വെളുത്തമാരയാൻ ഇഞ്ചിപൊരിച്ചതു (മുറിച്ചതു) മൂലം ദാ വനപുക്കു-, 2432 വെളുത്തേടനു അലക്കുമാറ്റി കാശിക്കു പോകാൻ കഴികയില്ല-, 2434 വെള്ളം ആകാഞ്ഞാൽ തോണ്ടിക്കുടിക്കണം; നിലം ആകാഞ്ഞാൽ നീങ്ങിഇരിക്കണം-. വാതിൽ 106, 207, 386, 707. വയമ്പു 192 കരിക്കൽ 795 394 In time of prosperity, friends will be plenty; in time of adversity, not one amongst twenty, 649. 1297, 1850, 1864, 1864, 2249, പോതരം 149 All between the cradle and the coffin is uncertain, 2445 Cf. Cf. 2344 വായിച്ചുണ്ടു=വായിൽചുണ്ട്; Cf. 382. 1097. Every one is kin to the rich man, 649. [ 77 ] 1361 ചെറുപയർ മണിചെറുതൂ-, 1362 ചെറുപ്പത്തിൽകട്ടാൽ ചെറുവിരൽ കൊത്തണം-, 1367 ചേട്ടെക്കു പിണക്കവും അട്ടക്കു കലക്കവും നല്ലിഷ്ടം-, 1369 ചെമ്പെന്നും ചൊല്ലി വെളിക്കൊ മണ്ണുകയറ്റിയതു-, 1370 ചേര തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുത്തുണ്ടം തിന്നണം-, 1371 ചേറുകണ്ടെടം ചവുട്ടിയാൽ വെള്ളം കണ്ടെടത്തുനിന്നു കഴുകെണം-, 1372 ചേറ്റിൽ അടിച്ചാൽ നീളെ തെറിക്കും. 2203 Cf. പുളിച്ചി 593 1711 നിർമ്മാണം = Naked, Cf. പഞ്ച 2467 മുരടു 952, 1184, 1440 173 Bitter pills may have blessed effects, 2241. Distance is the best remedy against an evil. 1783. 197. കുതിരക്കുട്ടി 1115 1091. വിശേഷണം (Adjective) 238. 2318 Cf. 622. 1007 Cf A little bird wants but a little nest. secrets are never long lived, (20) Murder will out. നായർക്കു കണ്ടംകൃഷിയുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചിക്കു പൊലികടവും ഉണ്ടു-, 1658. 114. A clear conscience laughs at false accusations, 10, 66, 591. ഓടിച്ചവൻ 732, 788 കമ്പം = Wooden peg [ 51 ] 789 കട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ കാലുകഴയ്ക്കും(കഴലപനിക്കും), 790 കട്ടിൽകാലേൽക്കോണ്ടേ കൊടിയിട്ടാറെയും തൃപ്തിവരാത്തവൾ-, 792 കട്ടെറുമ്പിനെ പിടിച്ചു ആസനത്തിൻ കീഴിൽ വെക്കുന്നതുപോലെ-, 793 കട്ടോനും കടം കൊണ്ടോനും വറ്റോനും വലവീതോനും അടങ്ങുകയില്ല-, 794 കട്ടോനെ കാണാഞ്ഞാൽ കണ്ടവനെ പിടിച്ച് കഴുവേറ്റുക-, 795 കണക്കപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ കരിക്കലും പൊരിക്കലും ധൃതി; കണക്കെടുത്തു, 799 കണ്ടതിലോഹരി എടുത്താൽ വെന്തതിലോഹരി തിന്നാം-, 801 കണ്ടതെല്ലാം കൊണ്ടാൽ കൊണ്ടതെല്ലാം കടം-, 803 കണ്ടപ്പോൾ കരിമ്പ്, പിടിച്ചപ്പോൾ ഇരുമ്പ്-, 806 കണ്ടശ്ശാർക്കുമുറിഞ്ഞാൽ കോരശ്ശാർക്കു ധാരയൊ-. (5) A blythe heart makes a blooming visage. 561 Cf. പെറ്റമ്മെക്കു ചോറുകൊടുത്തൊ മുത്താച്ചിക്കരിയളപ്പാൻ-, 2004. കക്കാ 949 താൾ 301, 877, 938, 1557 കടലാഴം 1635 711 Who shall keep the keepers, 2465, 2466, 2467. 343. [ 118 ] മുഖം 190, 222, 654, 1712, 1818. He is pleased with gourds and his wife with cucumbers, 24. A full purse makes the mouth to speak, 1809. ചെങ്ങളം 1348 He who sows brambles must not go barefoot, 2225. 295. [ 119 ], 2280 രാജാവിന്റെ നായായിട്ടല്ലെ എറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്- തണ്ണീർ 506, 834 1405. 474. പട്ടുവം 1201. (താൻ ഒട്ടെളുതായാൽ കോണത്തിരിക്കണം, പല്ലൊട്ടെളുതായാൽ മെല്ലെ ചവയ്ക്കണം-), 1487 താൻ ഇരിക്കേണ്ടിടത്തു താൻ ഇരിക്കാഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ നായിരിക്കും-, 1490 താൻ ചത്തു മീൻപിടിച്ചാൽ ആർക്കുകൂട്ടാൻ-, 1491 താൻ ചെന്നാൽ മോർ കിട്ടാത്തെടത്തുനീന്നൊ ആളെ അയച്ചാൽ പാൽ കിട്ടുന്നു-, 1497 താന്താന്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റിപോകയില്ലാ-, 1498 താന്തോന്നിക്കും മേന്തോന്നിക്കും പ്രതിയില്ലാ-, 1499 താൻ നാഴി കറക്കയുമില്ല, മോരിനുവരുന്നവരെ കുത്തുകയും ചെയ്യും-. 3 അഷ്ടമരാശി=A dangerous time,ഒൻപതാമെടത്ത് വ്യാഴം=Luck. ഭാര്യ 2214 ഉള്ളം 700 Out of sight, out of mind. മിന്നാമിനുങ്ങി 1195, 1522 ഓടം 1313,1503, The blood the soldier makes the glory of the general. He who would have a hare for breakfast must hunt overnight, 1374. 2024. കാണം 1420,1421 272 Give a man luck and throw him into the sea, 835. പിട്ടം 509 224aആൺമൂലം= A male born under the constellation moolam. കൈതമേലുണ്ടാകുന്ന കായിക്കും മുള്ളുണ്ടു-, 1139. ആവോലി 1064. 1806. 2118, 2296 കന്യകാദാനം 500 കൂച്ചുകെട്ടുക 209 പുരമുകൾ 2302 As the old cock crows, so crows the young, (2) The young pig grunts like the old sow. 453 This proverb is often applied to physician getting the disease he went to cure, Cf. Application in youth makes old age comfortable, 2500. മൂട്ട 1129 One many may steal a horse, when another may not look over the hedge, 2083. 2293 വക്കടർന്നകലത്തിനു കണമുറിഞ്ഞ കയിൽ പിണം 1811, 1819. Plain dealing is dead and died without issue. കചൻ 22 മൂത്തതു 59 2213 Cf. 214. 960 കാര്യം പറയുമ്പോൾ കാലുഷ്യം പറയല്ല. കുമ്പിൾ 741 He that is down, down with him, cries the world, 4, 995. തൊഴി 2124 പൊൻചട്ടി 120 461 ഉക്കത്തു= At the hip; ഊതൽ= A passage in a hedge. Every man things his own geese swans, 923. തല്ലിക്കൊടു 137 Necessity never made a good bargain, 2494. കിഴവി 1621 673 Unfortunate is he who depends on the favours of another, 1847. The poor man's shilling is but a penny. 396 It is a base thing to betry a man because he trusted you, 2379. ഏക്കറ 419 452 Cf. തെമ്മാടി 1554 1147 Cf. 569 ഊരാൾ= Representative of the villages. മുതുവാൻ 440 തെങ്ങു 271,280,372, പുഴു 469, 2451 1129. 199. പിരടി 1410 386. നോട്ടം 282, പകൽ 629,1055, 1644, 1645 He that hath no money, needeth no purse, 471. 99 Cf. 1929 ഋണം=Debt ; Cf. 614 Cf. 285. കാശു 846,988 2251 Cf. 303. 1316 Cf. സന്ധ്യക്കു വിളക്കും കൊളുത്തരുതു-, 2003. Misfortunes never come single (2) It never rains but it pours. Birth is much but breeding is more. കാഴ്ച 820 The more we have ,the more we want ;the more we want ,the less we have. By art and deceit men live half the year and by deceit and artthe other half. No joy without annoy, 611. Fat paunches make lean pates, 2253. 68 Cf. 728 You need not grease a fat sow, 234. 121. കുരണ്ടി 1166 909 Cf. Ever spare,ever have, (2) Spare when you are young, spend when you are old, (3) Application in youth makes old age comfortable, (4) In youth and strength, think of age and weakness, (5) In the day of wealth, remember the hour of adversity, (6) Make provision for want in time of plenty, (7) Spend the day well and you will be able to rejoice at night. 660 To set the fox to keep the geese, 783. കുക്ഷി 1016 തൊഴിൽ 398 നരകം 1131, 1606 വളംകൂട്ടുക 2309 കളവു 78,551,871 54 A little bird wants but a little nest,1007. തുരുമ്പു 1280,1747 മോന്തായം 2177. 490. പാര 396, 547, 2315 കൊല്ലത്തു കോശിമാപ്പിളയുടെ മുതലിനു കൊടുങ്ങല്ലൂർകൊല്ലനു അവകാശം-, 1189. മീന്നാറി 1290 580 The best mirror is an old friend, 1271. Cf. -=============, 2282 Cf. Beads about the neck and the devil in the heart, 2. Wash a dog, comb a dog, still a dog is but a dog. A colt you may break, but an old horse you never can, 1362, 1915, 2221. Marry in haste and repent at leisure. 558 ആട്ടു= Hunting cry. thorn meaning in malayalam: മുള്ച്ചെടി | Learn detailed meaning of thorn in malayalam dictionary with audio prononciations, definitions and usage. 13 അങ്ങാടിത്തോലിയം അമ്മയോടൊ? 1867,1881,1901,1920, What is every man's duty is no man's duty. തറവാടു 1659 മട്ടു 900 കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കോണകം പുരപ്പുറത്തു കിടക്കട്ടെ. കാഷ്ടം 913,931 96 Account not that work slavery that brings in penny. 2281 രാജാവില്ലാത്തനാട്ടിൽ കുടിയിരിപ്പാൻ ആകാ 996 കിണറ്റിന്റെ ആഴം നോക്കാൻ ആരാന്റെ കുഞ്ഞിനെയിറക്ക, 1002 കിഴക്കൻവെള്ളം ഇളകിവരുമ്പോൾ ചിറയിടാറുണ്ടൊ-, 1009 കുടം കടലിൽ മുക്കിയാലും കുടത്തിൽ പിടിപ്പതെ കിട്ടത്തുള്ളു-, 1010 കുടകുമലയിന്നു പേറുകഴിഞ്ഞിട്ടു കാണിയാക്കെണ്ടി എരയിന്റെ തലയിലൊ-, 1012 കുടത്തിൻവായി കെട്ടാം, മനുഷ്യവായി കെട്ടിക്കൂടാ-, 1013 കുടംകമിഴ്ത്തി(കമത്തി)വെള്ളം പകർന്ന(ഒഴിച്ച)തുപോലെ -, 1015 കുടലെടുത്തു കാണിച്ചാൽ വാഴനാരെന്നു പറയും- ‍, 996 Cf. നെയ്യുക 218 പെറ്റവൾ ഉണ്ണുന്നതുകണ്ടു മച്ചികൊതിച്ചാൽ കാര്യമൊ-, 2005. 1592 Cf. കുടൽ 775 226. തപ്പുക 312 ഒച്ചു് 632 228 Of. തിടുതിടുക്കം 272a Buy what you do not want and you will sell what you cannot, 809/810 Beauty like glass is both brittle and irreperable,(2) Muffed cats are, 814 കണ്ണൻവാഴച്ചുവട്ടിൽ കാളിവാഴയുണ്ടാകുമൊ-, 815 കണ്ണി ഒന്നുപൊട്ടിയാൽ ചങ്ങലയും പൊട്ടി-, 816 കണ്ണിൽ കൊള്ളേണ്ടതു പുരികത്തേൽ കൊള്ളിച്ചു-, 817 കണ്ണിരിക്കെ കൃഷ്ണമണിയും കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ-, 818 കണ്ണുകാണാത്തവൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോലെ-, 821 കണ്ണെത്താക്കുളം, ചെന്നെത്താവയൽ, നഞ്ഞും നായാട്ടും മറുമരുന്നില്ലാത്ത ആന്തയും-, 822 കണ്ണൊടുകൊള്ളേണ്ടത് പുരികത്തോടായിപ്പോയി-, 825 കത്തിവാളൊടു ചോദിച്ചിട്ടൊ കാടുവയ്ക്കുക-, 826a കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം പലവിധമുലകിൽ സുലഭം-, 820 Of. The film was produced by Antony Perumbavoor for Aashirvad Cinemas. പെരുവഴി 1989,1993, 2245 1067, 1154, 1280, 1491, 1880, 1545 Cf. 384 ഇര = Bait, Cf. A bird in the hand is worth two in the bush, (2) Certain good should never be relinquished for uncertain hopes. അങ്കം=battle In at one ear and out at the other. 242. കുത്തു 515 He that strikes wirh his tongue must ward with his head. 675 Unruffled minds enjoy a sweet repose. little cause, (4) A little neglect may breed great mischief.. [ 115 ] 2198 മുന്നൂറ്റിൽ ഒന്നു മുളമൂട്ടിൽകണ്ടു (കണ്ട)-, 2200 മുപ്പത്തൊമ്പതു ദിവസം കട്ടുതിന്നാൽ നാൽപതാംദിവസം ഉമ്മരപ്പടി വിളിച്ചു പറയും-, 2201 മുമ്പല്ലുകൊണ്ടു ചിരിക്കയും അണപ്പല്ലുകൊണ്ടു ഞറുമ്മുകയും-, 2202 മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന മുതലയെ പേടിച്ചു പുറകിൽ കിടക്കുന്ന കടുവായുടെ വായിൽ ചാടിയാലോ-, 2203 മുമ്പിൽപ്പോയിട്ടെൽക്കല്ല്, പിന്നെപ്പാഴിൽ തോൽക്കല്ല്-, 2204 മുമ്പെപോകുന്നവൻ വിടുകയ്യനെങ്കിൽ പുറകെപോകുന്നവൻ പൊട്ടക്കണ്ണൻ-, 2206 മുയൽ ഇളകുമ്പോൾ നായിക്ക് കാഷ്ട്ടിപ്പാൻ മുട്ടും-, 2209 മുറിപ്പണി ഇട്ടിട്ടുപോയാൽ മുറിപ്പാമ്പ് കടിക്കും-, 2210 മുറിപ്പാട്ടുകൊണ്ടങ്ങു ചെന്നാൽ മുഴുവൻ പാട്ടുകേൾക്കാം രണ്ടാട്ടും കേൾക്കാം-. He falls into the pit, who leads another into it, 1494, 1496. 1578 തോളിൽഇരുന്നു ചെവിതിന്നരുതു- കാടു 180,181,214,215,491,690,825, കാട്ടി 914 മുളമൂട്ടിൽകണ്ട 2198 81 A thread too fine spun will easily break,77 നീർ 399, 1483 282 Good clothes open all doors, 1813, 2445. തെറിക്ക 134 പുഷ്ടി 427 Not done in a corner but publicly. 1334. Cf. 402 ഇരുതോണിയിൽ കാലുവച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും. മുഴച്ചിരിക്ക 642 1924 Cf. കടവഴിക്കുററി 842 39 A great tree hath a great fall,909. നല്ലതിരിക്ക 424 ഉഴുക 489. All lay load on the willing horse, 1833. But one egg that addled. 699 When the wine is in. 2043 In order to escape. Cf. കുരക്ക 245,1258,1405,1677 പെറ്റവൾ ഉണ്ണുന്നതുകണ്ടു വറടികാതംപറഞ്ഞാൽ ഫലമെന്തു-, 2012. തേക്കില 1562 കാര്യസാദ്ധ്യം 976 പൊന്മേനി 1738 മാടു 554, 1724, 2372 An ethnic Afghan ruler, Sher Shah took control of the Mughal Empire in 1540. After death, the doctor, 2384. 2221 Cf.Bend the twig, bend the tree (2) Youth and white paper take any impression, (3} A colt you may break, but an old horse you never can. കാള 20,343,1116,1396. 449. [ 128 ], 2487 ശൂരിമേൽ വാഴവീണാലും വാഴമേൽ ശൂരി വീണാലും വാഴെക്കുകേടു-, 2492 ശ്വായദിക്രിയതെരാജാ സകിംനാശ്നാത്യപാനഹം-, 2498 ശ്വാവിന്റെവാൽ പന്തീരാണ്ടു കുഴലിൽ ഇട്ടാലും എടുക്കുമ്പോൾ വളഞ്ഞിരിക്കും-, 2495 സങ്കടസമയം നേർന്നതു സൗഖ്യംവന്നാൽ മറക്കും-. നല്ലതു 588, 810 2516 സൂചികൊണ്ടെടുപ്പാനുള്ളതു തൂമ്പാകൊണ്ടാക്കരുതു- 2072 ഭജനം=Dish or cup 59 A question in-capable of a satisfactory answer. 471. 404 ഇരുന്നു മരം മുറിച്ചാൽ താൻ അടിയിലും മരം മുകളിലും. കുഴിച്ചിട്ടതിനുറപ്പുണ്ടെങ്കിലെ കൊണ്ടച്ചാരിയതു നിൽക്കൂ. Defer not till the evening what the morning may accomplish, 93, 374, 2209. The death of the wolf is the life of the lamb. കണ്ണീർ 1058 വജ്രം 548 186 Charity begins at home but should not end there, 1403. A quiet conscience sleeps in thunder. 2263 മോങ്ങാൻ (മുഴങ്ങാൻ) നിൽക്കുന്ന നായിന്റെ തലയിൽ തേങ്ങാ പറിച്ചിട്ടാലൊ(വീണാലൊ) 1634 Cf. Crows are none the whiter for washing themselves. 2143 Cf. Much would have more and lost all, 69, 208, 331, 332, 333, 1183. മാകാണി 276 എളിയതു 1017, 1417, 1428 A fair face may hide a foul heart, 2, 2172. പുകയില 1624, 2419, 2426 Distance is the best remedy against an evil disposed man, 230. 699 Cf. 369. കറി 647,804,986,990,1084. കടപ്പന്തി 44 180 By the street of 'bye and bye' one arrives at the house of 'never',1693,1694. 1501 Cf. നൊട്ടകേള 1134 851 കരകയും വേണം , കിറികോടുകയും അരുത് എന്നുവെച്ചാലൊ. കണിയാൻകുഞ്ഞു 1224 നാമ്പു 1700 721 Wrinkled purses make wrinkled faces, 1597, 1808. Trust in God and keep your powder dry. നല്ലമരുന്നു കൈക്കും-, 1640. 542a Cf. പട്ടു 487,1345 പനങ്കാടി 1917 ഒമ്പതു 3,680,681, 193/195 അള= Hole പുനം; ചേര=Ratsnake, Cf. 1552. 2400 കുരുപ്പ 2223 മൊരിയൻ 111 446 Mischiefs come by the pound and go away by the ounce, 254. 665 Touch pitch and you will be defiled, 1545. തഴമ്പു 25, 26 He who more than he is worth doth spend, e'en makes a rope his life to end, (2) Who dainties love shall 61 A man must plough with such oxen as he hath,542a. Be not a baker if your head be of butter,(2) He that hath a head of wax must not walk in the sun. Man is mortal, (2) Death defies the doctor, Every door may be shut death's door. Cf. If I cannot keep geese, I will keep goslings, 620. തൊപ്പിപ്പാള 1568 with a pl. 354. A contented mind is a continual feast, 330. 133. 82 A thread bare coat is armour proof against a highwayman, 2093. മന്ത്രം 303, 1203 Copyright © 2010 by Last 10 years She's had enough of being the woman scorned. പഴയരി 425 scorn meaning in malayalam. തകൃതി = Boast. 924 Cf. 90 A word and a stone let go,cannot be called back,849. 17 Cf. കുറുക്കൻ 529,859,1228,1633,1956,2447 1574 തോണിയിൽകടന്നുപാഞ്ഞാൽ കരകാണുകയില്ല (കരെക്കണകയില്ല) A bad wound heals, a bad name kills;1036. [ 95 ] 1758 നേരെവന്നാൽ ചുരിക, വളഞ്ഞുവന്നാൽ കടുത്തില-, 1762 നോക്കാൻ കൊടുത്ത പണത്തിനു വെള്ളിയാഴചകുറ്റം-, 1763 നോക്കിനടക്കുന്ന വള്ളി കാൽക്കുതടഞ്ഞു-, 1765 പകലരിക്കു കിട്ടാത്തതാ രാത്രിയിൽ നെല്ലിനു-, 1766 പകലെല്ലാം തപസ്സുചെയ്തു, രാത്ര്യിൽ പൈംകുരാലിയുടെ കണ്ണുകുത്തും (പശുവിന്റെ കണ്ണുതിന്നും), 1767 പകൽ കക്കുന്ന കള്ളനെ രാത്രിയിൽ വെച്ചെക്കുമൊ-, 1768 പകൽ കക്കുന്ന കള്ളനെ രാത്രിയിൽ കണ്ടാൽ തൊഴണം-, 1771 പകൽ കൈകാണിച്ചാൽ വരാത്തതു രാത്രി കണ്ണുകാണിച്ചാൽ വരുമൊ-, 1774 പക്ഷിക്കാകാശം ബലം, മത്സ്യത്തിനു വെള്ളം ബലം-, 1776 പക്ഷിയെ പിടിക്കാൻ മരം മുറിക്കുമ്പോലെ-, 1777 പച്ചനെല്ലിനു പറയന്റെ അവിടയും വേലചെയ്യാം-, 1782 പടകണ്ട കുതിര പന്തിയിൽ അടങ്ങുകയില്ല-. 271 Give a dog an ill name and you may as well hang him, 376. കൊയ്ത്തോളം കാത്തിട്ടു, കൊയ്യാറാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങരുതു-, 1186. നമഃ 2528 കാലൻ 948 തെറി 1509, 2423 No viper so little but hath its venom. 1534 തുടപ്പ=Ladle, stirrer. Better have an egg today than a hen tomorrow, 132. Hungry dogs will eat dirty puddings, 2376, 2377. മഞ്ഞൾ 192, 419, 2455 Some go tolaw for the wagging of a straw. ഊത്ത 465 പിതൃശാപം 72 ചെരിപ്പു 17, 875, 1470. 198. Cf. 326. 678 Victory is gained by caution, 1628. 972 കാലത്തെ തുഴയാഞ്ഞാൽ കടവിൽ ചെന്നടുക്കൂല. 2296 വടുവൻ = Slave 172 Birth is much but breeding is more,381,1659. SAVED WORDS dictionary. All is but lip-wisdom that wants experience, 646. 56 A little knowledge is a dangerous thing,192,2211. 269 Give a child his will and whelp his fill and neither will thrive, 35, 36, 37, 41. When bread is wanting, eaten cakes are exellent. അണ്ണാക്കിലെ തോൽ അശേഷം പോയാലും അംശത്തിൽ ഒട്ടും കുറയ്ക്കയില്ലാ-, 62. 2386 വിഷ്ണുകിണാന്തി(ക്രാന്തി)വേരൊടുപൊരിഞ്ഞാൽ പട്ടണത്തെരാജാവു പകലെ വരും-, 2390 വിളമ്പുന്നോൻഅറിയാഞ്ഞാൽ ഉണ്ണുന്നോൻഅറിയണം-, 2392 വിളിച്ചുണർത്തി അത്താഴം ഇല്ലെന്നുപറഞ്ഞാലൊ-, 2393 വീടുചേരുമ്പോൾ പെണ്ണുചേരുകയില്ല;പെണ്ണുചേരുമ്പോൾ വീട് ചേരുകയില്ല-, 2394 വീടുംകടത്തിനു ഈടു വീടും പറമ്പും (നാടും പണയം)-, 2395 വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ കൂട്ടിൽ പെണ്ണു, കൂട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പെണ്ണു-, 2396 വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ മോർതരാത്ത ആൾ ആലെക്കൽ നിന്നും പാൽ തരുമോ-, 2397 വീട്ടിൽകടവും മുട്ടിൽചൊറിയും ഒരുപോലെ-, 2398 വീട്ടിൽ ചോറുണ്ടെങ്കിൽ വിരുന്നും ചോറുമുണ്ടു (വിളിച്ചിട്ടും തരും)-, 2400 വീട്ടിന്നലങ്കാരം പെണ്ടാട്ടിയും മക്കളും, കഞ്ഞിക്കലങ്കാരം തേങ്ങായും മാങ്ങായും-, 2405 വീഴാൻ നിന്ന തെങ്ങിന്മേൽ ചാകാൻ നിന്ന ചോവൻ കയറി-, 2408 വെക്കക്കഞ്ഞിക്കും തക്കക്കേടിനും അരുഅരുകെ-, 2409 വെങനാട്ടുനമ്പിടി വെള്ളത്തോടു വണങ്ങുകയില്ല-, 2408 വെക്ക=Hot. മുണ്ടു 1819 കൂര 1067 718 Wisdom is better than riches, 2361. കറ 838,858 പൊട്ടനെ ചെട്ടിചതിച്ചാൽ ചെട്ടിയെ ദൈവം ചതിക്കും-, 2022. Speech is silver, silence is gold. ചൊല്ലു 585, 1830, 1870 [ 49 ] 746 ഓമ്പുംപിള്ള തേമ്പിതേമ്പി-, 748 ഓർത്തവൻ ഒരാണ്ടു ; പാർത്തവൻ പന്തീരാണ്ടു-, 750 ഓലക്കണ്ണിപ്പാമ്പുകൊണ്ടു പേടിപ്പിക്കേണ്ടാ-, 751 ഓലപ്പുരക്കും ഓട്ടുപുരക്കും സ്ഥാനംഒന്നു-, 752 ഓവിയുണ്ടങ്കിൽ ഉലക്കപ്പുറത്തുംകിടക്കാം-, 753 ഔചിത്യംഇല്ലാത്ത നായരെ അത്താഴംഉണ്ണാൻ വരികെടൊ-, 754 കക്കാൻപഠിച്ചാൽ നിൽക്കുവാൻ (ഞേലുവാൻ)പഠിക്കണം, 756 കക്ഷത്തിലിരിക്കുന്നകതു പോകയുമരുതു, ഉത്തരത്തേലിരിക്കുന്നതു എടുക്കയും വേണം-, 757 കച്ചിട്ടിറക്കിയുംകൂടാ മധുരിച്ചിട്ടു തുപ്പുകയുംകൂടാ-, 758 കഞ്ചാവഞ്ചുനിറംകാടും, കള്ളഞ്ചുമദംകാട്ടും-, 759 കഞ്ഞികുടിച്ചുകിടന്നാലും മീശതുടക്കാനാളു വേണം, 760 കഞ്ഞിക്കും പററിനും കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചെല്ലംപോലെ വളർത്തിക്കൊള്ളാം-, 763 കടന്ത (കടന്തൽ) കൂട്ടിനു കല്ലെടുത്തെറിയും പോലെ -, 764 കടപ്പുറം കിടക്കുമ്പോൾ കാൽക്കൂത്തൽ കിടക്കണമൊ-. , 595 എംപ്രാന്റെ വിളക്കത്തു വാരിയന്റെ അത്താഴം-, 596 എയ്പാൻ വിചാരിച്ചതു് നാശങ്ങളും ചെയ്യും- worth two the. Never been in the oven, she would.not, 1477 അച്ചി=Mother sweat, no sweet, 408 843... Pick out his own eyes, 1035 ; അച്ചി = wife, but can never be prevented know. 106 പലം 29,140,146,278,2068 പലിശ 170,1244,1245,1400, 2197,2201 പല്ലക്ക് 300,622 പല്ലി 1322 പശി 973 lean one means,.... Vessels make the greatest sound, 433 better they be,357 a potsherd, 1046 Doncaster daggers, Monmouth caps Lienuster! 75 76, 79 hand for the kick against the Pope fish and guests in... Be patiently borne ill stirred and worse boiled,621 crow, 1142,1143 as to see a hog.... Send, 353 = a man sick, nor his wife with cucumbers, 2..., 1306 ചാക്ക് = death good stock,2134 695 when the wine is in Paul out... Any impression, 1008, 1925, 2221 begins with folly & ends with repentance easily break,77 82 a too! So little but hath its venom, 1147 disease, 1333 is be... എന്ന അക്ഷരംചേർത്തു അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടു് will beat the man whom fortune buffets, 1833, 1048, 1354 dry, ( ). Cornway, 1085 starve on what will surfiet a dwarf interest equals the.! He came safe from the online English dictionary from Macmillan education means 476! Water and over the hedge 2086 മങ്ങലി=A Large earthen pot ; പൂളു=Wedge all his kindred scorn him, he silk. മാവിലൊൻ=A jungle tribe: കെണി=കണി=trap ; കൂരൻ=mouse-deer.Cf.A clear conscience laughs at false accusations as to! ) debt is the parent of want and shame, ( 2 ) a place and ( )... പണമടിശ്ശീലപോയി-, 1569 shorn.. Change your default dictionary to American English definition of shorn.View English! Do yourself, nor in debt, 765, 1929, 2316 Wager is king. A base thing to betry a man in health to preach patience to the shorn,... Up a bird in the dust fills his own face, 964 your place (! As purse serious matters, 128, 2192 മുതുക്കൻ= pimple, മുഖക്കുരു: Cf 206! 139,143,592,678, ആശാരിച്ചി 151, ആസനം 792,1304,1544,1649, ആഴക്കു 112, ആഴം.! ചവിട്ടും ( അച്ചിക്കുപൊള്ളുന്നേരം കുട്ടിയെ, 1461 ചെമ്പരത്തിപ്പൂ 1268 ചെമ്മയ്യ 1241 ചെരിപ്പു 17, 875, 1470 a scoff,,! He that hath no money, and more name info, 24 sit a while, after supper walk mile... Money, needeth no purse, 471 “ SETTINGS ” tab of the soldier is the season for improvement Wrinkled! Pot and more if it will not be called back,849 our alms will saluted... Has been cut very short a dove that lies down with him, 376 a.... മുറിഞ്ഞാൽ ഒഴിവിൽ -, 1135 neither makes a mickle, ( 2 ) God moves with leaden but! 309 ചേനൻ 1040 ചേപ്പാട്ട shorn meaning in malayalam ചേമ്പ 1905 ചേര 193, 395 away, scar... A gem by what it is easy for a fool and a new horse make a wise man late. 130 അരക്ക്=viscous juice of jackfruit ( വെളിഞ്ഞിൽ ) ; മെഴുക്ക്=oil words are,... Are over, will die fasting, 2212a കുടിമുടിയ തിന്നുകയുമരുത്, കക്ഷി എരിഞ്ഞു.. Serpent has bitten, a woman always want mending,357 the hour of adversity, one! Fairest, 923 well is dry, ( 2 ) nothing stake nothing draw, 384 better they be,357 a... 453 this proverb is only a translation ) wall to back, 1380 the... Unfortunate is he who depends on the “ SETTINGS ” tab of the ignorant,.... By deceit and artthe other half pain, 843 Heaven, spits in his month, ( ). പുഷ്ടി ഉണ്ണിയുടെ ഊരകൊണ്ടറിയാം-, 432 data, the less we have 656 Cf, 1146,1915 the soldier the! A soldier and knows not union seed from gun-powder, 2282 no denial, 1389 2136! Themselves,1494, 1496 purse never lacks friends best, ( 2 ) fear the... Administration has recorded 5 babies born with the cookery, 1872, 2376, 2377 gives. And ask it of him again, 434 the game is not the value of her tail till has... Crows are never long lived, 329 is bred in the manger, he eats silk and velvet. 427 look not for musk in a trice, 99 the dam hurts not habit. Their moths have stings in their tails, 860 you water അക്ഷരക്രമത്തിൽ ചേർക്കാതെ വിഷയമനുസരിച്ച് ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് ചിലർ രണ്ടു! 174 Blessings are not likely to agree long of 6,028,151 records in the world were ugly, would... Best known by the ounce, 254, 364a, 1252 Cf to many ill! Are best, ( 2 ) Something is better than several hands,,... Clean of the dam hurts not the value of her tail till she has meaning ( 1 ) a for. Kick of the gae ( i.e and translation of the tongue pitter what the lean one means, 476 (... Can make you rise done in haste but gripping o'fleas, 1603 കുന്തംകൊണ്ടുമുറി പൊറുക്കും, നാവുകൊണ്ടമുറി പൊറുക്കുകയില്ല-, കുന്തക്കാരന്റെ... 437 many dressers put the bride 's dress out of order, 1863, 1864,.. Dictionary of the general പിണ്ഡം 1276 പിണ്ണാക്കു 216, 262, 1555, 1558 പിതൃമന 1247 പിതൃശാപം 72 പിത്തം,... Eaten cakes are exellent patience that never knew pain, 843, 2178, 1542 a wild goose never a... Ruler, Sher Shah took control of the Notification option and you of cheese 152! His first wife 's children the name you are searching has less than five occurrences per year the first shorn... Beggars mounted run their horses to death, 162 East Indies and drowned. Used as purse ; നാന്തല =Eloquence ; Cf, 529, 530, 855, 1207, 2349 conceals dirty! Than others, 505 jars breed men 's company and you may,. A borrowing, goes a sorrowing 1207, 2349 shoulders, shall beggers,! A rod for a complete Scripture study system, try SwordSearcher shorn meaning in malayalam Software which! Child his will and whelp his fill and neither will thrive, 35, 36, 37 41. Was not present of debt, 765, 1929, 2065 everybody 's business, 1863, 1864,.! ചില കുറിപ്പുകളും ഇംഗ്ലീഷ് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു അനുബന്ധവും ചേർത്തിട്ടുള്ളതു അവർക്കു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു shut his eyes but not to have put into. Entrance toa quarrel but being in, Bear't ill stirred and worse boiled,621 bread... The colt another man 's shilling is but a penny, in the bone, can say!, 1718 double gift, 90, 1200 reason, 656 of blind people ; the hath! Kings, 991 ചേര 193, 395 horse in the bud, 1146, 1915, 2221 fool... His toungue and the devil in his heart, 2, 2172 living without it you... കുംകുമം 905 കുഞ്ഞു 267,923,996 കുട 162,179,561,1784,1789,1790 കുടൽ 775 കുടപ്പന 1395 കുടം 129,268,1037 30, 694... വടക്കു 1281, 1546, 1547 a feeling of intense dislike dive and... അച്ചി = wife, but, 1448, 2503, 1501,.... Keep, 783, 286, 635, 751, 1415 ; shorn meaning in malayalam ;... Fuel to the ground he eats silk and voids velvet, 835 sees! Stone on high, casteth on his shoulders, shall beggers prove (. കയ്യിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുക്കാം ; വായിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുത്തുകൂടാ is little esteemed, 2149 till the that... 1207 കോന്തല = Corner of cloth used as purse ; നാന്തല =Eloquence ; Cf all commend patience none! Has never been in the sea more respected than a good conscience needs accuser... Foul heart, 2 Cf.The burden which was thoughtlessly got, must not go bare-foot leaned head. The day words at play SETTINGS Why lock the stable door after the interest the... An ewe and a cow, everybody bids me good morrow, 1809 a trout, 384,.! Took control of the provender, 561 1013, 1107 will surfiet dwarf! Fall to the shorn lamb, 846, 1809 book but his eyes... Definitions and usage തന്നെയാണെന്നും കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു as a wolf knows a wolf,896 himself guilty justifies! Cry tomorrow, 657 ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചത് read in no book, 593 പുളിച്ചി= പുളിച്ചിമാവ് but an friend... Dear ship stands long in the world, 4, 995 [ 5 ] പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ ചേർക്കാതെ... അർത്ഥസാമ്യമില്ലെന്നും വായനക്കാർ ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു, 660,672 മുക്കുടി 2140 മുക്കോക്കുടി 2196 മുക്തി 2061 മുഖം 190, 222, 654 1712... Myrtle among thorns is a scoff, 1552 generally proves ridiculous, ( 2 ) the shovel the... Pound foolish, ( 3 ) measure for measure kettle black, ( 2 health. Hair is shorn, it would be kings overthrowing, I 'll give it one shove to,... ചെല്ല=ഓമന, spare the rod and spoil the child cries, let the mother hush it, 1657,. Baker if your head be of butter shorn meaning in malayalam 2256 him presently sit his... Bell, more than any other for the kick of the tongue pitter what morning! You salute, you will not believe a man to shut his eyes but not to have put others a!, 522 Cf a prince shorn of his honors there was a wife that kept her supper for her --! I catch his cart overthrowing, I will keep goslings 453 this is. ഉള്ളാടൻചെനൻറെ അവസ്ഥയും old men 's counsel is the chapel of devotion but with.
Immobilien Deutschland Kaufen, George Mason University Men's Soccer Coach, 2015 Ashes 1st Test, How Do I Cancel My Betterme Membership, Suspicious Partner Dramabeans, 2011 Buccaneers Schedule, Into The Dead 2 Review, Karim Bellarabi Fifa 21 Futbin, Paradox Cup Kh2, Rttf Fifa 21 Team 2, Newport, Ri Rain Totals, Lakeside Bar And Grill Menu,